Uluslararası Akreditasyon Danışmanlığı

uluslararasi-akreditasyonUluslararası akreditasyon, bir okulun uluslararası standart ve normlarda eğitim verdiğini belgeleyen ve bu konuda okulu akredite etmeye yetkili kuruluşlar tarafından verilen onaydır.

Halen Avrupa Birliği ve dünya ölçeğinde faaliyet gösteren IBO - International Baccalaureat Organization, CIS - Council of International Schools, EQAUALS - European Association for Quality Language Services, AdvancED - Advance Education gibi kuruluşlar, her iki ölçekte de okulları akredite etmeye yetkili olan ve aynı zamanda konusunda saygın ve otorite kuruluşlardır.

Başvuru yapılmasını takiben ortalama iki yıl içinde gerçekleşen akreditasyon sürecinde her kuruluş için farklılık gösterse de, genelde aşağıda belirtilen kriterler bazında inceleme ve değerlendirme yapılmaktadır:

1) Felsefe ve hedefler
2) Organizasyon
3) Genel Müfredat
4) Kaynak ve Destek
5) İngilizce Müfredatı ve eğitim uygulamaları
6) Öğretme ve Öğrenme
7) Eğitmen profili ve memnuniyeti
8) Diğer çalışan profili ve memnuniyeti
9) Resmi uygulamalar
10) Fiziki koşullar

Belirtilen kriterler bazında değerlendirmelerin yapılması öncesinde, hemen hemen tüm kuruluşlar tarafından talep edilen bir diğer ortak uygulama ise Denetim ve İzleme sürecinde okul içinde sürekli görev alacak kişi veya birimlerin belirlenmesidir. İlgili kişi veya birimler, Koordinatörlük veya Süreç Yönetim Komitesi olarak görevlendirilmektedir. 

Eğitimde Yurtdışı Açılım tarafından kurumlara verilen Uluslararası Akreditasyon Danışmanlığı içeriği, ilgili kuruluşların standartları hakkında kurum yetkililerini bilgilendirmek, kuruluşlarla işbirliği başlatmak, gerekli altyapı değişikliklerini standartlar ile uyumlu olacak biçimde izlemek ve kurum akreditasyonuna bütünsel destek vermek olarak detaylandırılabilir.
Telif Hakkı © 2011 Eğitimde Yurtdışı Açılım. Tüm Hakları Saklıdır.
Bu sitede yer alan bilgi ve materyaller izinsiz yayınlanamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.